04.08.2023
Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Inteligentnych Systemów Transportowych

Data zamieszczenia: 04.08.2023r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu ogłasza „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Inteligentnych Systemów Transportowych”.

Wstępne Konsultacje Rynkowe Postępowanie prowadzane są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanym w niniejszym Ogłoszeniu.

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych:

Ogłoszenie

Regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacjach Rynkowych:

Regulamin

Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych:

Zgłoszenie                       (Wersja edytowalna)

Informacja o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Informacja

 

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: