Słowniczek podstawowych pojęć
bilet elektroniczny
bilet zapisany na e-bilecie w formie portmonetki na przejazdy jednorazowe lub w formie biletu okresowego [miesięcznego] oraz zawierający informacje o uprawnieniach do ulg i przejazdów bezpłatnych
dodatkowa opłata , pasażer
rejestracja przejazdu współpasażerów podróżujących z użytkownikiem e-biletu dokonywana poprzez kasowanie biletu jednorazowego (maks. 6 współpasażerów), lub opłata za bagaż
doładowanie
elektroniczne zapisanie na e-bilecie biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki jednostkami taryfowo-przewozowymi
elektroniczna portmonetka
to usługa uruchomiona na e-bilecie, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych
jednorazowy bilet elektroniczny
bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki
Karta Miejska lub e-bilet
bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Nowy Sączu
kaucja
opłata w wysokości 10 zł, pobierana przy wydaniu e-biletu na okaziciela oraz kolejnego imiennego e-biletu, oraz duplikaty e-biletu
okresowy bilet elektroniczny
bilet uprawniający do przejazdu pasażera w określonym przedziale czasowym, bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu
personalizacja karty miejskiej
zapisanie na e-bilecie danych osobowych użytkownika lub nazwy użytkownika
Punkt Doładowań
punkty prowadzące sprzedaż doładowań elektronicznej portmonetki
Punkt Obsługi Klienta (POK)
punkty MPK Nowy Sącz prowadzące sprzedaż elektronicznych biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujące wnioski o wydanie i wydający e-biletu oraz realizujący sprawy reklamacyjne
rejestracja przejazdu
zbliżenie e-biletu do oznaczonego miejsca na kasowniku po wejściu do pojazdu,
rejestracja wyjścia z pojazdu
operacja zbliżenia e-biletu do oznaczonego miejsca na kasowniku przy wysiadaniu z pojazdu
ważność biletu elektronicznego
to e-bilet, którym po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu jednorazowego biletu elektronicznego lub okresowego biletu elektronicznego wymagającego rejestracji,