SPP REKLAMACJE
Tryb i zasady przyjmowania reklamacji SPP

Parkujący może wnieść pisemną reklamację za pośrednictwem formularza w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Reklamacje można składać w Punkcie Obsługi Klienta Rynek 27 w Nowym Sączu, gdzie znajdują się druki formularzy lub za pośrednictwem formularza poniżej, który umożliwia złożenie reklamacji wraz z załącznikami.

W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem e-maila na adres e-mail: spp@mpk.nowysacz.pl, należy wypełnić druk dostępnego formularza i przesłać wraz z załącznikami. W przypadku niewypełnienia formularza należy podać w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne dane, takie jak: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, właściciela pojazdu, numer zawiadomienia.

Dane reklamacyjne należy wypełnić w sposób możliwy do odczytania. W przypadku braku możliwości odczytania reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
O decyzji reklamujący powiadomiony będzie w formie pisemnej. Odpowiedzi na reklamację udzielane są w kolejności ich wpływu, dokładamy starań, aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekroczył 30 dni. W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy zadzwonić pod nr tel. 18 473 69 03.

Uwaga!

Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli:

 • opłata postojowa nie została wniesiona niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego.
 • nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju
 • opłata została wniesiona na inną strefę postoju
 • parkomat nie przyjął opłaty bilonem lub kartą płatniczą (wówczas należy wnieść opłatę w innym najbliższym parkomacie)
 • osoba reklamująca tłumaczy się brakiem wiedzy albo tym, że zapomniała wnieść opłatę postojową.

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe działanie aplikacji mobilnych do wnoszenia opłat za postój pojazdów w SPP. W takim przypadku użytkownik może wystąpić z reklamacją do operatora aplikacji.

Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Informujemy, że przysługuje prawo do złożenia jednokrotnego pisemnego odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji składa się pisemnie w terminie do 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację w formie formularza określonego powyżej .

Formularz reklamacyjny

  Imię *
  Nazwisko *
  E-mail *
  Telefon

  Wprowadź adres zamieszkania

  Adres
  Kod pocztowy
  Miasto
  Numer zawiadomienia*
  Numer rejestracyjny*
  Treść reklamacji*
  Dodaj plik
  zapoznałem/am się z regulaminem

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, w Nowym Sączu 33-310, tel.: 18 473-68-00, adres email: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
  • 2)Inspektorem ochrony danych w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu jest Pani mgr inż. Dorota Hebda, kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr. 18 473-68-16 lub adresem email: iod@mpk.nowysacz.pl
  • 3)Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 RODO i w celu marketingowym. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
  • 4)Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię administratora. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:- w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • 5)Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.
  • 6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 7)Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody co oznacza iż dane przetwarzane są do jej wycofania.
  • 8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;