Cennik

Obowiązuje od 21.08.2018r
Podstawa prawna: Uchwała Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018r i Uchwały Nr LIX/640/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018r.

Ceny biletów podane w PLN

zobacz cały dokument

Kim jesteś?

Wybierz kim jesteś i zobacz jakie przysługują Ci ulgi

Pasażer nie posiadający uprawnień do zniżek korzysta z taryfy Normalnej.

Cennik biletów - BILETY NORMALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
2.80
Karnet 10-cio przejazdowy
25.20
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
3.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.40
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.60

CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
3.10
Bilet 24 godzinny*
8.00
Bilet rodzinny dzienny - ważny w soboty i dni świąteczne*
11.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
3.30
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
3.70
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
2.90
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

*Bilet Rodzinny dzienny ważny w soboty lub dni świąteczne, maksymalnie dla 5-ciu osób (w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe wraz z dziećmi w wieku szkolnym) o niekontrolowanej ilości przejazdów - w strefie 0.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
2.60
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.25
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
2.80
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.20
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.40
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
36.40
Bilet 15-to dniowy
50.40
Bilet miesięczny
86.80
Bilet miesięczny - na okaziciela
142.80
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
67.15
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
67,20
Bilet kwartalny
247.38
Bilet Seniora półroczny
60.00
Bilet Seniora roczny
100.00
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
28.00
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
25.20
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
39.00
Bilet 15-to dniowy
48.00
Bilet miesięczny
84.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
59,90
Bilet kwartalny
239.40
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
44.20
Bilet 15-to dniowy
54.40
Bilet miesięczny
95.20
Bilet kwartalny
271.32
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
70.20
Bilet miesięczny SKDR
49.40
Informacje dodatkowe

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłaty do biletów podmiejskich oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z ważną legitymacją szkolną.


Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.


Dzieci w wieku do lat 4 posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.65
Karnet 10-cio przejazdowy
14.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
2.00
Bilet 24 godzinny*
4.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
2.05
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
2.25
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.85
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
21.45
Bilet 15-to dniowy
29.70
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
24.75
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.78
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.75
Bilet 15-to dniowy
28.00
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
22.75
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
25.35
Bilet 15-to dniowy
31.20
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
155.61
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Bilet kwartalny
99.18
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
156.60
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały czasowy w Nowym Sączy i uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) posiadają uprawnienia do ulgi ustawowej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną legitymacją studencką.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE USTAWOWE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.40
Karnet 10-cio przejazdowy
12.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.50
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.70
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
1.55
Bilet 24 godzinny*
4.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.45
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.30
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.40
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.60
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.20
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
18.20
Bilet 15-to dniowy
25.20
Bilet miesięczny
43.40
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
33.50
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
33.60
Bilet kwartalny
123.69
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
14.00
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
12.60
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
19.50
Bilet 15-to dniowy
24.00
Bilet miesięczny
42.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
30.00
Bilet kwartalny
119.70
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.10
Bilet 15-to dniowy
27.20
Bilet miesięczny
47.50
Bilet kwartalny
135.38
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
35.10
Bilet miesięczny SKDR
24.70
Informacje dodatkowe

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Inwalida gr I z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby z orzeczoną II grupą inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia, czyli całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności po ukończeniu 60 roku życia posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz orzeczenie ZUS lub KRUS; decyzja ZUS lub KRUS; orzeczenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnoprawności.


Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 25 roku życia oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Dla opiekuna bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK, bilet „zerowy” pobrany od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie:
Dla osoby uprawnionej – imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.
Dla przewodnika lub opiekuna – bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK bilet „zerowy” pobrany od kierowcy.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.65
Karnet 10-cio przejazdowy
14.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
2.00
Bilet 24 godzinny*
4.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
2.05
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
2.25
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.85
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
21.45
Bilet 15-to dniowy
29.70
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
24.75
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.78
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.75
Bilet 15-to dniowy
28.00
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
22.75
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
25.35
Bilet 15-to dniowy
31.20
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
155.61
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Bilet kwartalny
99.18
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
156.60
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały czasowy w Nowym Sączy i uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.


Osoby posiadające KARTĘ SENIORA ,które ukończyły 65 rok życia i posiadają Nowosądecką Kartę Seniora  mogą zakupić bilet na sieć miejską w preferencyjnej cenie – półroczny w cenie 60 zł oraz bilety roczny w cenie 100 zł – dokument uprawniający do zakupu tańszego biletu to dokument tożsamości i karta seniora.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.65
Karnet 10-cio przejazdowy
14.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
2.00
Bilet 24 godzinny*
4.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
2.05
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
2.25
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.85
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
21.45
Bilet 15-to dniowy
29.70
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
24.75
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.78
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.75
Bilet 15-to dniowy
28.00
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
22.75
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
25.35
Bilet 15-to dniowy
31.20
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
155.61
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Bilet kwartalny
99.18
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
156.60
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały czasowy w Nowym Sączy i uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Emeryci, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z legitymacją emeryta/sędziego lub prokuratora w stanie spoczynku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.65
Karnet 10-cio przejazdowy
14.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
2.00
Bilet 24 godzinny*
4.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
2.05
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
2.25
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.85
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
21.45
Bilet 15-to dniowy
29.70
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
24.75
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.78
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.75
Bilet 15-to dniowy
28.00
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
22.75
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
25.35
Bilet 15-to dniowy
31.20
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
155.61
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Bilet kwartalny
99.18
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
156.60
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały czasowy w Nowym Sączy i uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz przewodnikom towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie Książki Inwalidy wojennego- wojskowego.


Kombatantom i osobom represjonowanym, nie będącym inwalidami przysługuje uprawnienie do ulgi ustawowej na przejazdy na podstawie Legitymacji Osoby represjonowanej.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE USTAWOWE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.40
Karnet 10-cio przejazdowy
12.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.50
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.70
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
1.55
Bilet 24 godzinny*
4.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.45
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.30
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.40
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.60
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.20
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
18.20
Bilet 15-to dniowy
25.20
Bilet miesięczny
43.40
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
33.50
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
33.60
Bilet kwartalny
123.69
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
14.00
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
12.60
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
19.50
Bilet 15-to dniowy
24.00
Bilet miesięczny
42.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
30.00
Bilet kwartalny
119.70
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.10
Bilet 15-to dniowy
27.20
Bilet miesięczny
47.50
Bilet kwartalny
135.38
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
35.10
Bilet miesięczny SKDR
24.70
Informacje dodatkowe

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Posłom i senatorom przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie Legitymacji Poselskiej.

Cennik biletów - PRZEJAZD DARMOWY
Opłata za przewóz bagażu

Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 80x40x30 cm, nart, sanek lub dużego psa (za wyjątkiem psa przewodnika (bez kagańca) osoby niewidomej) trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec, wynosi cenę biletu jednorazowego normalnego. Wózki dziecięce oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości poniżej 120 cm nie podlegają opłacie.

CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
2.80
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
3.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.40
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.60
CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
2.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
2.80
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.20
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.40
Informacje dodatkowe

Bilet "zerowy" przeznaczony dla osób (nie posiadających imiennego biletu elektronicznego) uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, ważny wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Szczegóły - patrz: Obowiązujące ulgi.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Nowosądecka Karta Dużej Rodziny

Osoby posiadające Nowosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety po obniżonej cenie:
normalny – 67,15 zł                     ulga lokalna – 39,55 zł                           ulga ustawowa – 33,50 zł
Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.


Starosądecką Kartę Dużej Rodziny

Osoby posiadające Starosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety w preferencyjnej cenie:
Bilety sieć miejska:
normalny – 67,20 zł                    ulga lokalna – 39,60 zł                       ulga ustawowa – 33,60 zł
Bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany:
normalny – 59,90 zł                    ulga lokalna – 35,00 zł                       ulga ustawowa – 30,00 zł
Dopłata do biletu okresowego strefowego:
normalny – 33,55 zł                     ulga lokalna – 19,80 zł                       ulga ustawowa – 16,80 zł
Bilet miesięczny strefowy – trasowany:
normalny – 49,40 zł                    ulga lokalna – 27,55 zł                        ulga ustawowa – 24,70 zł


Bilet Nowosądecki Szkolny

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza, w strefie”0” mogą zakupić bilet w preferencyjnej cenie – 24,75 zł

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego mogą zakupić bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany w preferencyjnej cenie – 22,75 zł


Honorowi Dawcy Krwi posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK


Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela lub papierowego biletu jednorazowego. Oświadczenie ustne inwalidy – przez wskazanie.


Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września, będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego własnego pojazdu.


Grupy dzieci i młodzieży szkolnej, uczestniczącej w programie „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie zgłoszenia upoważnionego organizatora.


Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do 16 lat, w Dniu Dziecka tj. 1 czerwca posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie dokument stwierdzający wiek dziecka.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym przyznano Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nawojowa posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby które nie wykonywał pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989r., na skutek represji politycznych posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego  biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowy z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).


Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.65
Karnet 10-cio przejazdowy
14.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy*
2.00
Bilet 24 godzinny*
4.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy*
2.05
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy*
2.25
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy*
1.85
Informacje dodatkowe

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Bilet przesiadkowy*
1.00
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy
21.45
Bilet 15-to dniowy
29.70
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
24.75
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.78
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
22.75
Bilet 15-to dniowy
28.00
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*
22.75
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy
25.35
Bilet 15-to dniowy
31.20
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
155.61
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Bilet kwartalny
99.18
Bilet 5-cio miesięczny szkolny
156.60
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały czasowy w Nowym Sączy i uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
84,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
140,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
11,20 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
22,40 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
168,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
280,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

za nieważny uznaje się bilet:
 • kasowany lub rejestrowany w trakcie kontroli,
 • jednorazowy papierowy zniszczony bez możliwości odczytania, nieskasowany,
 • jednorazowy elektroniczny bez zarejestrowania przejazdu,
 • o zaniżonej wartości,
 • wieloprzejazdowy po upływie określonego czasu lub daty obowiązywania,
 • okresowy, nieważny na danej trasie,
 • okresowy, którego okres ważności upłynął,
 • okresowy wymagający rejestracji bez zarejestrowania przejazdu,
 • odstąpiony innej osobie,
 • powtórnie skasowany,
 • mający jakiekolwiek znamiona modyfikacji,
 • brak dokumentów uprawniających do korzystania z ulgi,
 • przewóz bagaży niezgodnie z przepisami.

Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.

pozostałE przepisy
 • Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 80x40x30 cm, nart, sanek lub dużego psa (za wyjątkiem psa przewodnika (bez kagańca) osoby niewidomej) trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec, wynosi cenę biletu jednorazowego normalnego. Wózki dziecięce oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości poniżej 120 cm nie podlegają opłacie.
 • Bilet okresowy liniowy trasowany ważny jest na trasie wybranej linii pozamiejskiej. Dopuszcza się korzystanie z innych linii pozamiejskich, których trasa pokrywa się z trasą wybranej linii.
 • Bilet okresowy strefowy pozamiejski miesięczny ważny w jedną stronę stanowi 50 % ceny obowiązującej na tej trasie w obie strony.
 • Bilety jednorazowe i okresowe (normalne i ulgowe) ważne są całą dobę.