Cennik

Obowiązuje od 01.07.2021
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/520/2021 Rady Miasta Nowego Sącza UCHWAŁA NR XLVI_520_2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

Ceny biletów podane w PLN

zobacz cały dokument

Kim jesteś?

Wybierz kim jesteś i zobacz jakie przysługują Ci ulgi

Pasażer nie posiadający uprawnień do zniżek korzysta z taryfy Normalnej.

Cennik biletów - BILETY NORMALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
3.00
Karnet 10-cio przejazdowy
27.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
3.30
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.60
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
5.00
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
9.00

CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
11,00
Bilet rodzinny dzienny - ważny w soboty i dni świąteczne*
13.00
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet jednorazowego przejazdu*
4.00
Bilet czasowy ważny 4 godziny*
9.00
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie 0 ważny od momentu zakupu do godziny 24:00 danego dnia.

*Bilet czasowy ważny 4 godzinny od momentu zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

*Bilet Rodzinny dzienny ważny w soboty lub dni świąteczne, maksymalnie dla 5-ciu osób (w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe wraz z dziećmi w wieku szkolnym) o niekontrolowanej ilości przejazdów - w strefie 0.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
2.80
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.35
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
3.10
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.60
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.40
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
30.00
Bilet na całą sieć komunikacyjną
170.00
Bilet miesięczny
86.80
Bilet miesięczny - na okaziciela
142.80
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
67.15
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
67,20
Bilet kwartalny
247.00
Bilet Seniora półroczny
60.00
Bilet Seniora roczny
100.00
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
28.00
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
25.20
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
33.00
Bilet miesięczny
84.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
60,00
Bilet kwartalny
239.40
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
38,00
Bilet miesięczny
95.20
Bilet kwartalny
271.00
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
70.20
Bilet miesięczny SKDR
49.40
Informacje dodatkowe

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłaty do biletów podmiejskich oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z ważną legitymacją szkolną.


Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.


Dzieci w wieku do lat 4 posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu zerowego pobranego od kierowcy oraz oświadczenia rodzica lub opiekuna o wieku dziecka..

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.75
Karnet 10-cio przejazdowy
15,75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
2.10
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.90
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
5.20
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
6,50
BILET NA CAŁĄ SIEć KOMUNIKACYJNĄ
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,55
Bilet czasowy wazny 4 godziny*
5,20
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie 0 ważny od momentu zakupu do godziny 24:00 danego dnia.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny jest od momenty zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.60
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.70
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
17,50
Bilet na całą sieć komunikacyjną
99,00
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.00
Bilet 5-cio miesięczny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
18,50
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
21.00
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
156.00
Bilet 5-cio miesięczny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej na terenie Miasta Nowego Sącza.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późń. zm.) posiadają uprawnienia do ulgi ustawowej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną legitymacją studencką.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE USTAWOWE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Karnet 10-cio przejazdowy
13.50
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.65
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.90
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.50
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
4.50
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
5.50
CAŁA SIEć KOMUNIKACYJNA
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,00
Bilet czasowy ważny 4 godziny*
4,50
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie o wazny od momentu skasowania do godziny 24:00.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.40
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.55
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.20
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
15,00
Bilet na całą siec komunikacyjną
85,00
Bilet miesięczny
43.40
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
33.50
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
33.60
Bilet kwartalny
123.50
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
14.00
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
12.60
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mioo dniowy
16.50
Bilet miesięczny
42.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
30.00
Bilet kwartalny
119.70
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
19,00
Bilet miesięczny
47.60
Bilet kwartalny
135.50
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
35.10
Bilet miesięczny SKDR
24.70
Informacje dodatkowe

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz inwalidzi z ważnym orzeczeniem. wydanym przed 01.01.1998r., o zaliczeniu do I grypy  posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby powyżej 60 roku życia z trwale orzeczoną II grupą inwalidzką lub z orzeczeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i całkowitej niezdolności do pracy posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz orzeczenie ZUS,  KRUS lub zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzających status inwalidzki, niepełnosprawność i niezdolność do pracy.


Dzieci i młodzież do 25 roku życia dotknięte niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Dla opiekuna bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK, bilet „zerowy” pobrany od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie:
Dla osoby uprawnionej – imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.
Dla przewodnika lub opiekuna – bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK bilet „zerowy” pobrany od kierowcy.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.75
Karnet 10-cio przejazdowy
15,75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
2.10
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.90
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
5.20
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
6,50
BILET NA CAŁĄ SIEć KOMUNIKACYJNĄ
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,55
Bilet czasowy wazny 4 godziny*
5,20
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie 0 ważny od momentu zakupu do godziny 24:00 danego dnia.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny jest od momenty zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.60
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.70
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
17,50
Bilet na całą sieć komunikacyjną
99,00
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.00
Bilet 5-cio miesięczny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
18,50
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
21.00
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
156.00
Bilet 5-cio miesięczny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej na terenie Miasta Nowego Sącza.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.


Osoby posiadające KARTĘ SENIORA ,które ukończyły 65 rok życia i posiadają Nowosądecką Kartę Seniora  mogą zakupić bilet na sieć miejską w preferencyjnej cenie – półroczny w cenie 60 zł oraz bilety roczny w cenie 100 zł – dokument uprawniający do zakupu tańszego biletu to dokument tożsamości i karta seniora.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.75
Karnet 10-cio przejazdowy
15,75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
2.10
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.90
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
5.20
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
6,50
BILET NA CAŁĄ SIEć KOMUNIKACYJNĄ
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,55
Bilet czasowy wazny 4 godziny*
5,20
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie 0 ważny od momentu zakupu do godziny 24:00 danego dnia.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny jest od momenty zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.60
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.70
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
17,50
Bilet na całą sieć komunikacyjną
99,00
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.00
Bilet 5-cio miesięczny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
18,50
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
21.00
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
156.00
Bilet 5-cio miesięczny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej na terenie Miasta Nowego Sącza.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Emeryci, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z legitymacją emeryta/sędziego lub prokuratora w stanie spoczynku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.75
Karnet 10-cio przejazdowy
15,75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
2.10
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.90
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
5.20
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
6,50
BILET NA CAŁĄ SIEć KOMUNIKACYJNĄ
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,55
Bilet czasowy wazny 4 godziny*
5,20
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie 0 ważny od momentu zakupu do godziny 24:00 danego dnia.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny jest od momenty zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.60
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.70
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
17,50
Bilet na całą sieć komunikacyjną
99,00
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.00
Bilet 5-cio miesięczny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
18,50
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
21.00
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
156.00
Bilet 5-cio miesięczny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej na terenie Miasta Nowego Sącza.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz przewodnikom towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną książką inwalidy wojennego (wojskowego) wystawioną przez organ rentowy.


Kombatantom i osobom represjonowanym, nie będącym inwalidami przysługuje uprawnienie do ulgi ustawowej na przejazdy na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 15 lipca 2014r., w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014r., poz. 953).

Cennik biletów - BILETY ULGOWE USTAWOWE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.50
Karnet 10-cio przejazdowy
13.50
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.65
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.90
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.50
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
4.50
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
5.50
CAŁA SIEć KOMUNIKACYJNA
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,00
Bilet czasowy ważny 4 godziny*
4,50
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie o wazny od momentu skasowania do godziny 24:00.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.40
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.55
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.20
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
15,00
Bilet na całą siec komunikacyjną
85,00
Bilet miesięczny
43.40
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
33.50
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
33.60
Bilet kwartalny
123.50
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
14.00
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
12.60
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mioo dniowy
16.50
Bilet miesięczny
42.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny
30.00
Bilet kwartalny
119.70
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
19,00
Bilet miesięczny
47.60
Bilet kwartalny
135.50
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
35.10
Bilet miesięczny SKDR
24.70
Informacje dodatkowe

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Posłom i senatorom przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie Legitymacji Poselskiej.

Cennik biletów - PRZEJAZD DARMOWY
Opłata za przewóz bagażu

Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 80x40x30 cm, nart, sanek lub dużego psa (za wyjątkiem psa przewodnika (bez kagańca) osoby niewidomej) trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec, wynosi cenę biletu jednorazowego normalnego. Wózki dziecięce oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości poniżej 120 cm nie podlegają opłacie.

CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
3.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
3.30
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.60
CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
2.80
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
3.10
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
3.60
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
2.40
Informacje dodatkowe

Bilet "zerowy" przeznaczony dla osób (nie posiadających imiennego biletu elektronicznego) uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, ważny wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Szczegóły - patrz: Obowiązujące ulgi.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

Nowosądecka Karta Dużej Rodziny

Osoby posiadające Nowosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety po obniżonej cenie:
normalny – 67,15 zł                     ulga lokalna – 39,55 zł                           ulga ustawowa – 33,50 zł
Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.


Starosądecką Kartę Dużej Rodziny

Osoby posiadające Starosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety w preferencyjnej cenie:
Bilety sieć miejska:
normalny – 67,20 zł                    ulga lokalna – 39,60 zł                       ulga ustawowa – 33,60 zł
Bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany:
normalny – 60,00 zł                    ulga lokalna – 35,00 zł                       ulga ustawowa – 30,00 zł
Dopłata do biletu okresowego strefowego:
normalny – 25,20 zł                     ulga lokalna – 14,85 zł                       ulga ustawowa – 12,60 zł
Bilet miesięczny strefowy – trasowany:
normalny – 49,40 zł                    ulga lokalna – 27,55 zł                        ulga ustawowa – 24,70 zł


Bilet Nowosądecki Szkolny

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza, w strefie”0” mogą zakupić bilet w preferencyjnej cenie – 24,75 zł

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego mogą zakupić bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany w preferencyjnej cenie – 22,75 zł


Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK


Opiekunowie osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz inwalidzi z ważnym orzeczeniem, wydanym przed 01.01.1998r., o zaliczeniu do I grupy posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela lub papierowego biletu jednorazowego. Oświadczenie ustne inwalidy – przez wskazanie.


Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września, będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu zerowego pobranego od kierowcy.


Dzieci i młodzież, uczestnicząca w organizowanych przez miasto programach „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie zgłoszenia upoważnionego organizatora.


Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do 16 lat, w Dniu Dziecka tj. 1 czerwca posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu zerowego pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym przyznano Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nawojowa posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby które nie wykonywał pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990r., na skutek represji politycznych posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego  biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowy z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o art. 117 ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dz. U. z 2021r., poz. 291 z późn. zm.).


Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o art.117 ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).

Cennik biletów - BILETY ULGOWE LOKALNE
CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.75
Karnet 10-cio przejazdowy
15,75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.85
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
2.10
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.45
CAŁA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Bilet przesiadkowy ważny 60 min
2.90
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny
5.20
CENNIK BILETÓW dostępnych u kierowcy:
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednodniowy*
6,50
BILET NA CAŁĄ SIEć KOMUNIKACYJNĄ
Bilet jednorazowego przejazdu*
2,55
Bilet czasowy wazny 4 godziny*
5,20
Informacje dodatkowe

*Bilet jednodniowy w strefie 0 ważny od momentu zakupu do godziny 24:00 danego dnia.

*Bilet czasowy 4 godzinny ważny jest od momenty zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez względu na ilość przesiadek.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy
1.60
Bilet przesiadkowy*
1.10
Krótki przejazd*
1.00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy
1.70
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy
1.95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy
1.30
Informacje dodatkowe

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

bilety okresowe dostępne w punktach mpk
STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 7-mio dniowy
17,50
Bilet na całą sieć komunikacyjną
99,00
Bilet miesięczny
51.15
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny*
39.55
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
39.60
Bilet kwartalny
145.00
Bilet 5-cio miesięczny
230.18
DOPŁATA DO BILETU:
strefowego miesięcznego - 1 linia
16.50
strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR
14.85
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1" lub ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
18,50
Bilet miesięczny
49.00
Bilet miesięczny - Starosądecka Karta Dużej Rodziny*
35.00
Bilet kwartalny
139.65
Bilet 5-cio miesięczny
220.50
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 7-mio dniowy
21.00
Bilet miesięczny
54.60
Bilet kwartalny
156.00
Bilet 5-cio miesięczny
245.70
STREFA STREFOWY - TRASOWANY (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny
39.15
Bilet miesięczny SKDR
27.55
BILETY SZKOLNE STREFOWE (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)
Bilet miesięczny szkolny
34.80
Informacje dodatkowe

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej na terenie Miasta Nowego Sącza.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do przedszkola oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

*Starosądecka Karta Dużej Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, który umożliwia pasażerom korzystanie z ulgi na zakup biletu miesięcznego na sieć miejską, podmiejską, dopłatę do biletu podmiejskiego oraz bilet strefowy trasowany. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Starosądecką Kartę Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

opłaty dodatkowe
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa
150,00 zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa
250,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa
30,00 zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa
60,00 zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu
300,00 zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu
500,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania
40%
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania
30%

Należności można zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 2 lub na rachunek bankowy
SANTANDER BANK POLSKA 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000.

Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

za nieważny uznaje się bilet:
 • jednorazowy elektroniczny bez zarejestrowanego przejazdu,
 • jednorazowy papierowy zniszczony bez możliwości odczytania,
 • papierowy nieskasowany,
 • o zaniżonej wartości,
 • kasowany lub rejestrowany w trakcie kontroli,
 • przesiadkowy po upływie określonego czasu lub daty obowiązywania,
 • okresowy, nieważny na danej linii lub kierunku,
 • okresowy, którego okres ważności upłynął lub się nie rozpoczął,
 • okresowy bez zarejestrowania przejazdu,
 • odstąpiony innej osobie,
 • mający jakiekolwiek znamiona modyfikacji (np. wydrapanie, wymazanie,
  woskowanie, podrabianie, itp.),
 • bilet zapisany na zniszczonej karcie, w szczególności posiadającej nieczytelne
  zdjęcie, dane osobowe lub uszkodzenie mechaniczne, wynikające
  z nieprawidłowego użytkowania.

Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.

pozostałE przepisy
 • Pasażerowie mogą za dodatkową opłatą przewozić w pojazdach psy i koty oraz bagaż, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie, nie ograniczały widoczności kierowcy autobusu oraz nie zagrażały życiu i zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe lub bezpieczeństwu ruchu. Opłata wynosi cenę biletu jednorazowego normalnego.
 • Nie podlega opłacie przewóz przedmiotu stanowiącego bagaż podręczny, w tym transportera do przewozu zwierząt, którego wymiary nie przekraczają 80x40x30 cm, wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, a także psa lub kota umieszczonego w transporterze lub psa trzymanego na kolanach.
 • W pojazdach nie wolno przewozić:
  1) przedmiotów, których jeden z wymiarów przekracza 150 cm, z wyjątkiem instrumentów muzycznych i przedmiotów określonych w § 7 ust. 8,
  2) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi takich jak: piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.),
  3) rowerów elektrycznych i hulajnóg elektrycznych,
  4) rowerów lub hulajnóg z wyjątkiem składanych (poza miejscami do tego wyznaczonymi odpowiednimi piktogramami),
  5) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  6) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa pasażerów, w szczególności zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
 • Bilet okresowy liniowy trasowany ważny jest na trasie wybranej linii pozamiejskiej. Dopuszcza się korzystanie z innych linii pozamiejskich, których trasa pokrywa się z trasą wybranej linii.
 • Bilety jednorazowe i okresowe (normalne i ulgowe) ważne są całą dobę.