Reklamy na pojazdach

Autobusy naszej komunikacji poruszają się po całym terenie miasta Nowego Sącza, jak również przyległych gmin tj. Starego Sącza, Nawojowej, Kamionki Wielkiej, Podegrodzia oraz Łącka. Pojazdy wykonują pracę w trybie rotacji, czyli nie są przypisywane na stałe do jednej linii.

Atrakcyjną formą reklamy jest umieszczenie jej na powierzchni zewnętrznej autobusu. Dzięki dużym powierzchniom, Państwa reklama przyciąga uwagę jak bilbord a zarazem przemieszczając się, będzie widoczna na ulicach całego miasta Nowego Sącza, jak również okolic.

MPK w Nowym Sączu udostępnia powierzchnie reklamowe na autobusach w pięciu opcjach:

Opcja I

powierzchnia reklamowa:
płaszczyzny boczne i tylna blach / minimalny okres ekspozycji 8 m-cy.
Opłata wynosi 600,00 zł netto – za 1 m-c.

Opcja II

powierzchnia reklamowa:
strona lewa pojazdu – płaszczyzny boczne blach i szyb z wyłączeniem okna kierowcy i dwóch kolejnych szyb;
strona prawa pojazdu – płaszczyzny boczne blach, ostatnia szyba oraz szyby środkowych i tylnych drzwi poniżej linii okien;
tył pojazdu –  powierzchnia blach i szyby z wyłączeniem miejsca na tablicę kierunkową, tablicę rejestracyjną i świateł;
na szybach folia OWV / minimalny okres ekspozycji 8 m-cy.
Opłata 800,00 zł netto za okres 1 m-ca.

Opcja III

powierzchnia reklamowa:
strona prawa pojazdu – płaszczyzna szyb pomiędzy osiami pojazdu (ok. 6,0 m dł. i 1,15m wys.);
strona lewa pojazdu – płaszczyzna szyb pomiędzy środkowymi a tylnymi drzwiami (ok. 3,2 m dł. i 1,15m wys.);
tył pojazdu – płaszczyzna szyby z wyłączeniem miejsca na tablicę kierunkową i świateł (ok. 2,2 m dł., 0,7m wys.) / minimalny okres ekspozycji 1 m-c.
Opłata wynosi 550,00 zł netto – za 1 m-c.

Opcja IV

powierzchnia reklamowa:
strona prawa pojazdu – płaszczyzna szyb pomiędzy osiami pojazdu (ok. 6,0 m dł. i 1,15m wys.);
strona lewa pojazdu – płaszczyzna szyb pomiędzy środkowymi a tylnymi drzwiami (ok. 3,2 m dł. i 1,15m wys.);
tył pojazdu – full back z wyłączeniem miejsca na tablicę kierunkową i świateł / minimalny okres ekspozycji 1 m-c.
Opłata wynosi 650,00 zł netto – za 1 m-c.

Opcja V

powierzchnia reklamowa:
tył pojazdu – full back z wyłączeniem miejsca na tablicę kierunkową i świateł / minimalny okres ekspozycji 1 m-c.
Opłata wynosi 450,00 zł netto – za 1 m-c.

Opłata za ekspozycję reklamy całopojazdowej nie uwzględnia kosztu jej wykonania obejmującego nałożenie na pojazd i usunięcie z przywróceniem pojazdu do barw MPK (ewentualnym malowaniem).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 473 68 35 lub w siedzibie firmy MPK przy ul. Wyspiańskiego 22, II p. pokój nr 219.