11.08.2023
Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.271.1.2023; data zamieszczenia: 11.08.2023r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nr Dz.U./S S154 z dnia 11/08/2023 pod numerem 491541-2023-PL.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki:

  1. Załącznik Nr 1
  2. Załącznik Nr 2         (wersja edytowalna)
  3. Załącznik Nr 3         (wersja edytowalna)
  4. Załącznik Nr 4         instrukcja wypełniania
  5. Załącznik Nr 5a       (wersja edytowalna)
  6. Załącznik Nr 5b       (wersja edytowalna)
  7. Załącznik Nr 6         (wersja edytowalna)
  8. Załącznik Nr 7         (wersja edytowalna)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_nowysacz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_nowysacz

Pytania i odpowiedzi:

  1. Odpowiedź i na pytania Nr 1
  2. Odpowiedź i na pytania Nr 2, 3

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: