08.02.2024
Dostawa środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Dostawa środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.2.2024; data zamieszczenia: 08.02.2024r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Dostawę środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1605) z późn. zm. Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie Ofertowe):

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
  4. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie 5K

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja

Zarząd MPK

Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: