14.01.2022
Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań psychologicznych pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024

Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań psychologicznych pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.1.2022; data zamieszczenia: 14.01.2022r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań psychologicznych pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: