20.05.2022
Dostawa środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu 2022

Dostawa środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.7.2022; data zamieszczenia: 20.05.2022r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Dostawę środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2019) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie Ofertowe):

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
  4. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: