15.11.2021
Dostawa części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów w MPK Nowy Sącz

Nr. ogłoszenia: WO.24.1.15.2021; data zamieszczenia: 15.11.2021r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Dostawę części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2019) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zapytanie ofertowe

Zmiana treści zapytania ofertowego:

Zmiana

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
 2. Załącznik nr 1.1
 3. Załącznik A do załącznika 1.1
 4. Załącznik nr 1.2
 5. Załącznik B do załącznika 1.2
 6. Załącznik nr 1.3
 7. Załącznik C do załącznika 1.3
 8. Załącznik nr 1.4
 9. Załącznik D do załącznika 1.4
 10. Załączniki 1.1 – 1.4 (wersja edytowalna)
 11. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
 12. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: