29.09.2021
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu 2021

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.12.2021; data zamieszczenia: 29.09.2021r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019).

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie

Zmiana treści zapytania ofertowego:

Zmiana

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Charakterystyka punktów odbioru
  2. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty                                wersja edytowalna
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia wykonawcy               wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania:

  1. Odpowiedzi nr 1
  2. Odpowiedzi nr 2

Informacja o unieważnieniu postępowania:

  1. Informacja

 

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: