27.09.2022
Sprzedaż parkomatów używanych w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Sączu

Sprzedaż parkomatów używanych w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.12.2022; data zamieszczenia: 27.09.2022r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż parkomatów używanych w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Sączu”.

Opis przedmiotu sprzedaży, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
  2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: