19.01.2018
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr

15.01.2018r.

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zarząd MPK Spółka z o.o. podpisał Umowę z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. na dostawę 30 fabrycznie nowych autobusów miejskich  spełniających normy emisji spalin EURO 6, w tym 24 autobusy typu maxi, 6 autobusów typu midi. Dostawca autobusów został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawy będą realizowane etapami. Na ulice miasta Nowego Sącza pierwsze autobusy wyjadą w trzecim kwartale 2018r.

 

27.12.2017r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Nowym Sączu w dniu 27 grudnia 2017r.  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa niskoemisyjnego transportu publicznego aglomeracji sądeckiej” realizowanego w partnerstwie z Gminą Stary Sącz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2  Niskoemisyjny transport miejski – spr.

Uroczystego przekazania umowy na ręce Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda. Uroczystość odbyła się w Sali sądeckiego Ratusza.

Kwota dofinansowania to ponad 40 mln zł,  przy całkowitej wartości projektu – 61 mln zł. Projekt zakłada realizację następujących elementów:

  • dostawę 30 autobusów niskopodłogowych spełniających normy emisji spalin EURO 6, w tym 24 autobusy typu maxi, 6 autobusów typu midi wyposażone w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych;
  • dostawę 2 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą niezbędną do ich zasilania;
  • przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu obejmującego budowę budynku dworca wraz z instalacjami, zadaszenie peronów z infrastrukturą, przebudowę części drogowej i placu dworcowego, budowę i przebudowę systemów odwodnienia i oświetlenia oraz infrastruktury koniecznej do realizacji projektu;
  • zakup i montaż na 2 skrzyżowaniach w ciągu komunikacyjnym ul. Węgierskiej urządzeń dających preferencje dla transportu publicznego w ramach systemu zarządzania ruchem;
  • budowę obiektu Park&Ride na terenie Starego Sącza obejmującego 130 miejsc parkingowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc dla autobusów i pojazdów typu bus, budynku z poczekalnią, pętlą autobusową i przechowalnią rowerów – zadanie realizowane przez Partnera projektu Gminę Stary Sącz;
  • edukację ekologiczną, której zadaniem będzie aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do przesiadania się do środków komunikacji zbiorowej.
Udostępnij: