Wynajem autobusów – niedostępne

Zamówienia przyjmowane są w siedzibie firmy, II piętro pokój 219, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (18) 473 68 34.

Marka pojazdu
Jelcz 120M
Cena netto
6,48 zł
194,44 zł
Cena z vat
7,00 zł (za 1 km)
210,00 zł (za 1 godz.)
Ilość miejsc siedzących / stojących
34 / 7*
1 godzina jest odpowiednikiem 30 kilometrów.
Przy rozliczeniu wynajmu stosowana jest jednostka korzystniejsza dla firmy.
* Ilość miejsc stojących jest zmniejszona ze wzglęgu na dostosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
przewóz osób niepełnosprawnych

WYNAJEM POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Ogólne zasady:
Prawo do korzystania z pojazdu umożliwiającego przewóz osób na wózkach inwalidzkich ma w pierwszej kolejności osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz osoby niepełnosprawne ruchowo i osoby o czasowej niezdolności do poruszania się, np. ze złamaniami

Do korzystania z w/w pojazdu mają prawo osoby zamieszkałe na terenie miasta Nowego Sącza

 • Z pasażerem mają prawo jechać jako opiekunowie maksymalnie dwie osoby, na odcinku jazdy z osobą niepełnosprawną
 • Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma prawo korzystać z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
 • Kierowca w miarę możliwości może pomagać przy przemieszczaniu się z mieszkania, gabinetu lekarskiego, sklepu itp. w pobliże pojazdu i odwrotnie, o ile    w/w czynność nie będzie wymagała pomocy dwóch osób
 • Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma obowiązek okazania kierowcy dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu – nie dotyczy osób o widocznej    czasowej niezdolności do poruszania się, np. ze złamaniami
 • Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma obowiązek uiszczenia opłaty za przewóz wg obowiązującej taryfy
 • Kierowca ma obowiązek wydać pasażerowi paragon fiskalny potwierdzający wniesienia opłaty
 • Pasażer (osoba niepełnosprawna) odbywająca przejazd na wózku inwalidzkim, nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi    pojazdu
 • W pojeździe obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu

Zasady zgłaszania wynajmu:
Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu (18) 443 88 97 wewnętrzny:
888 – dyspozytor MPK, czynny całą dobę
834 – Wydział Eksploatacji, czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 14:30

 • Rezerwacji można dokonać najwcześniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem usługi.
 • Przy składaniu zamówienia należy określić przewidywany czas wykonania usługi przewozowej.
 • Przy składaniu zamówienia wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego.

Usługi przewozowe wykonywane będą:

w dni powszednie od godz. 6:00 do 18:00
w soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do 16:00

Usługi planowane poza wyznaczonymi godzinami dyżuru kierowcy, będą wykonywane jeżeli zostaną zgłoszone przeddzień lub co najmniej podczas trwania dyżuru kierowcy.

W przypadku awarii samochodu usługi przewozowe nie będą wykonywane.

Taryfy opłat:
Dni robocze
Opłata początkowa / pierwszy kilometr
2,00 zł
Strefa miejska / za 1 km
1,00 zł
Strefa pozamiejska / za 1 km
1,50 zł
Opłata za 1 godzinę postoju
12,00 zł
Dni świąteczne
Opłata początkowa / pierwszy kilometr
3,00 zł
Strefa miejska / za 1 km
1,50 zł
Strefa pozamiejska / za 1 km
2,00 zł
Opłata za 1 godzinę postoju
17,00 zł
Należność po pierwszym kilometrze będzie naliczana co 0,5 kilometra