14.02.2023
Zmiany w „Regulaminie użytkownika karty miejskiej e – biletu” od 15.02.2023r.

ZMIANY W  REGULAMINIE UŻYTKOWANIA KARTY MIEJSKIEJ (E-BILETU)

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2023 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu z dnia 25 stycznia 2023r.

Z dniem 15.02.2023r. wprowadza się zmiany w „Regulaminie użytkowania karty miejskiej (e-biletu)

§1

Informacje ogólne

Dopisuje się pkt. 5 o treści:

Odebrany E- bilet nieaktywny przez okres 6 lat zostaje usunięty z bazy danych. Usunięciu podlegają:

– dane zapisane w systemie informatycznym oraz dokumentacja papierowa.

§2

Składanie wniosku i wydanie e-biletu

Ulega zmianie zapis:

pkt. 11

Imienny e-bilet wydawany jest wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego  tożsamość i zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł.

pkt.13

Nieodebrane Karty podlegają komisyjnemu zniszczeniu wraz z Wnioskami i załączonymi do nich zdjęciami po upływie 6 miesięcy od daty ich personalizacji.

pkt 14

E-bilet na okaziciela będący nośnikiem elektronicznej portmonetki oraz biletu okresowego na sieć miejską zostaje wydany po wykupieniu biletu okresowego lub  doładowaniu kwotą co najmniej 20 zł

§3

Zasady doładowywania e-bilet

Ulega zmianie zapis:

pkt. 5

Kwoty kolejnego doładowania elektronicznej portmonetki to: 1zł, 2zł, 3zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł,100 zł, 150 zł, 250 zł.

pkt.7

Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce nie może przekraczać limitu 250 zł.

Udostępnij: