13.05.2024
Zawarcie porozumienia z gminą Chełmiec – dotyczy linii 19, 33, 34, 39 i 42.

W związku z podjęciem uchwały na sesji Rady Gminy Chełmiec w sprawie powierzenia miastu Nowy Sącz wykonywania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarciem porozumienia w tym zakresie od dnia 14 maja 2024 r. zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii nr 19, 33, 34, 39 i 42.

Linie nr 19, 33, 34, 39:

– zostają wprowadzone dodatkowe przystanki na trasie przejazdu: Mała Wieś, Świniarsko, Świniarsko I oraz Chełmiec Starowiejska I, Chełmiec Starowiejska II.

Linia nr 42:

– zostaje wprowadzony dodatkowy przystanek na trasie przejazdu: Chełmiec ul. Limanowska.

Rozkłady jazdy z przedmiotowych przystanków.

Udostępnij: