13.03.2023
Tymczasowa zmiana tras linii nr: 1, 2, 4, 6, 12, 13, 19, 26, 33, 34, 36, 37, 39 i 42.

MPK w Nowym Sączu informuje, że od dnia 14 marca 2023r. (wtorek) od godziny 8:00 zostaje zamknięty fragment ul. Grodzkiej od skrzyżowania z Aleją Batorego do skrzyżowania z ulicami Długosza – Rejtana.

Zostają wprowadzone objazdy dla linii nr 1, 2, 26, 37 oraz 19, 33, 34, 39. Zmianie ulegają również dotychczasowe objazdy linii nr 4, 6, 12, 13, 36, 42.

 

Nowe objazdy:

Linie nr 1, 2, 26, 37:

TAM (kierunek Nawojowa, Kamionka Wielka): Bulwar Narwiku, Kilińskiego, Husarska, Klasztorna, Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Aleja Batorego, Dworzec MPK stan. 3…

POWRÓT (kierunek Bulwar Narwiku): …Dworzec MPK stan. 1, Batorego, Limanowskiego, Królowej Jadwigi, Klasztorna, Husarska, Kilińskiego, Bulwar Narwiku.

Linie omijają przystanki: Aleja Batorego, Rejtana, Rejtana – Śniadeckich.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Królowej Jadwigi – Wiśniowieckiego, Królowej Jadwigi – Poniatowskiego, Klasztorna.

 

Linie nr 19, 33, 34, 39:

TAM (kierunek Bulwar Narwiku, Podegrodzie): Dworzec MPK stan. 1, Aleja Batorego, Limanowskiego, Królowej Jadwigi, Klasztorna, Husarska, Kilińskiego, Bulwar Narwiku…

POWRÓT: …Bulwar Narwiku, Kilińskiego, Husarska, Klasztorna, Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Aleja Batorego, Dworzec MPK.

Linie omijają przystanki: Aleja Batorego, Rejtana, Rejtana – Śniadeckich.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Królowej Jadwigi – Wiśniowieckiego, Królowej Jadwigi – Poniatowskiego, Klasztorna.

 

Zmiana dotychczasowych objazdów:

Linia 4:

TAM: Konarskiego, Jagiellońska, Aleja Wolności, Aleja Batorego, Dworzec MPK stan. 3, Kolejowa, Nawojowska i dalej własną trasą.

POWRÓT: …Nawojowska, Kolejowa, Dworzec MPK stan. 1, Aleja Batorego, Aleja Wolności, Długosza – Planty.

Linia omija przystanki: Długosza – Młyńska, Nawojowska – os. Millenium, Nawojowska – Kolejowa.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Aleja Wolności, Aleja Batorego, Dworzec MPK stan. 3.

 

Linia 6:

TAM: …Kilińskiego, Husarska, Klasztorna, Królowej Jadwigi, Nawojowska, Kolejowa, Dworzec MPK stan. 3 i dalej własną trasą.

Linia omija przystanki: Rejtana, Rejtana – Śniadeckich, Nawojowska – os. Millenium.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Klasztorna, Królowej Jadwigi – Poniatowskiego, Królowej Jadwigi – Wiśniowieckiego.

 

Linia 12:

TAM:  Konarskiego, Jagiellońska, Aleja Wolności, Aleja Batorego, Dworzec MPK stan. 2, i dalej własną trasą.

Linia omija przystanki: Długosza – Młyńska, Nawojowska – os. Millenium, Nawojowska – Kolejowa.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Aleja Wolności, Aleja Batorego.

 

Linia 13:

TAM: …Zielona, Kolejowa, Dworzec MPK stan.1 , Aleja Batorego, Aleja Wolności, Długosza – Planty.

Linia omija przystanki:  Nawojowska – Kolejowa, Nawojowska – os. Millenium, Długosza – Młyńska.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Aleja Wolności, Aleja Batorego.

Linia 36:

TAM (kierunek Ogrodowa): … Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Aleja Batorego, Aleja Wolności, Długosza i dalej własną trasą.

POWRÓT(kierunek Gorzków): …Jagiellońska, Aleja Wolności, Aleja Batorego, Limanowskiego, Królowej Jadwigi i dalej własną trasą.

Linia omija przystanki:  Nawojowska – os. Millenium, Długosza – Młyńska.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Aleja Wolności, Aleja Batorego.

 

Linia 42:

TAM (kierunek Dunajcowa): Bulwar Narwiku, Kilińskiego, Husarska, Klasztorna, Królowej Jadwigi, Nawojowska i dalej własną trasą.

POWRÓT (kierunek Bulwar Narwiku): …Dworzec MPK stan. 1, Kolejowa, Nawojowska, Królowej Jadwigi, Klasztorna, Husarska, Kilińskiego, Bulwar Narwiku.

Linia omija przystanki: Rejtana, Rejtana – Śniadeckich, Nawojowska – os. Millenium.

Przystanki obowiązujące na trasie objazdu: Klasztorna, Królowej Jadwigi – Poniatowskiego, Królowej Jadwigi – Wiśniowieckiego.

 

Udostępnij: