06.11.2020
Autobusy ekologiczne CNG w Nowym Sączu

Sześć ekologicznych autobusów marki SOLARIS w Nowym Sączu zasilanych sprężonym gazem ziemnym.

Na ulice miasta Nowego Sącza wyjechały nowe autobusy miejskie marki Solaris, zasilane sprężonym gazem CNG, spełniające normę emisji spalin EURO 6. Dostawca autobusów został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakup został zrealizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski”.

 

Udostępnij: