29.06.2022
Pobierz bilet parkingowy i parkuj bezpłatnie!

Użytkownicy Karty Nowosądeczanina w celu skorzystania z pierwszych 90 minut bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Sączu muszą pobrać bilet parkingowy z parkomatu.

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu przypomina, że Użytkownicy Karty Nowosądeczanina w celu skorzystania z pierwszych 90 minut bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Sączu muszą pobrać bilet parkingowy z parkomatu.

Udostępnij: