Strefa płatnego parkowania
Informacje ogólne

Strefa Płatnego Parkowania działa od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00.

Punkt Obsługi Klienta

ul. Rynek 22 (wejście od Piotra Skargi)

tel. 18 473 69 03

Uchwała Rady miasta Nowego Sącza  w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i  stawek tych opłat.

Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XLIV/531/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr LVII/699/2005 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr VIII/103/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r.

 

 

Mapa strefy
Opłata za parking

I. Wysokość opłat

CZAS KWOTA
za każdą godzinę w strefie „A” 2,00 zł
za każdą godzinę w strefie „B” 1,00 zł

Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.

Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu ZA PRZEDNIĄ szybą samochodu tak aby bilet był widoczny dla osoby kontrolującej czas parkowania.
Minimalna opłata wynosi 1zł.

KAŻDE KOLEJNE 10 gr PONAD ZŁOTÓWKĘ WYDŁUŻA CZAS POSTOJU O 3 min. w strefie „A” i 6 min.w strefie „B”.
Jeżeli chcemy wykupić postój na dzień następny należy wykupić czas minimum pół godziny w strefie „A” lub 1 godz.w strefie „B”.

Parkomaty są wyposażone w możliwość dokonywania opłat za parkowanie przy użyciu kart płatniczych w technologii zbliżeniowej.

II.  Sposoby uiszczania opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania

1. Wykupienie biletu parkingowego przy użyciu parkomatu.

2. Za pośrednictwem aplikacji https://smsadminpark.pl/

Aby rozpocząć korzystanie z systemu należy:
1. Zarejestrować się na stronie lub w aplikacji.
2. Doładować swój wirtualny portfel
3. Dodać swój pojazd
4. Umieścić identyfikator lub naklejkę za szybą w samochodzie
                (do pobrania ze strony www lub biurze SPP)

3. Wykupienie abonamentu parkingowego w biurze SPP przy ul. Rynek 22 (wejście od ul. Piotra Skargi)

//sppnowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/04/wzor-abonament.jpg

 

Typ abonamentu „M” 

 • roczny – 10,00 zł

Typ abonamentu „A”

 • miesięczny – 140,00 zł
 • półroczny – 670,00 zł
 • roczny – 1100,00 zł

Obowiązuje w strefie „A” i „B”

Typ abonamentu „B”

 • miesięczny – 70,00 zł
 • półroczny – 330,00 zł
 • roczny – 580,00 zł

Obowiązuje w strefie „B”

Typ abonamentu „Z”

 • miesięczny – 300,00 zł
 • półroczny – 1400,00 zł
 • roczny – 2500,00 zł

Opłata za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym (koperta) w strefie „A” i „B” wynosi:

 • miesięczna – 500,00 zł
 • półroczna – 2400,00 zł
 • roczna – 4000,00 zł

UWAGA !

Użytkownicy pojazdów samochodowych mogą uzyskać zezwolenie na korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperta) w Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Wyspiańskiego 22 w Nowym Sączu.

Ustala się następujące typy abonamentów:

 • abonament typu “M” – dla osób zameldowanych na pobyt stały na terenie strefy „A” i “B”, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu osobom fizycznym będącym właścicielami tych że pojazdów, zamieszkałych w lokalach znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach, na których wydzielone są miejsca objęte opłatami, potwierdzający uprawnienie do parkowania na jednym z miejsc wyznaczonych do parkowania, określonych przez zarządcę drogi;
 • abonament typu “A” – obowiązujący w strefie A i B oraz typu “B” – obowiązujący w strefie B, wydawane podmiotowi uprawnionemu do dysponowania pojazdem na numer rejestracyjny tegoż pojazdu;
 • abonament typu “Z” – dla podmiotów prowadzących w obrębie ul. Jana Sobieskiego, ul. Św. Ducha, ul. Wałowej, ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, działalność gospodarczą, wydawany podmiotowi uprawnionemu do dysponowania pojazdem na numer rejestracyjny pojazdu.

Abonament nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca ogólnodostępnego.

III. Opłata dodatkowa

Za brak opłaty w czasie parkowania na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się WEZWANIE DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ.

 • Wezwanie wręcza się osobie parkującej bez uiszczonej opłaty lub w przypadku nieobecności parkującego umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.
 • Kontroler nie anuluje wezwania wniesienia opłaty dodatkowej.
 • Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.
 • Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł.
 • Opłatę dodatkową należy wpłacać przelewem na wskazane w wezwaniu konto bankowe lub osobiście w biurze SPP

Abonament nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca ogólnodostępnego.

Dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania jest abonament „M”, „A”, „B”,”Z”, lub wydruk z parkomatu umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodu w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz. Należy sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe.

Parkowanie po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu, lub korzystanie z abonamentu poza strefą lub podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty. W przypadku niespełnienia przez parkującego powyższych warunków kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Zawiadomienie zostaje zabezpieczone folią i umieszczone za wycieraczką pojazdu.

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

 • Numer.
 • Nazwę i adres zarządu drogi, którego służby kontroli przeprowadzają kontrolę.
 • Datę i godzinę przeprowadzenia kontroli.
 • Numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego.
 • Miejsce parkowania pojazdu samochodowego.
 • Wysokość, termin i sposób uiszczenia opłaty dodatkowej.
 • Numer kontrolera parkingowego.

Opłata dodatkowa wynosi 50 zł.

IV. Reklamacje

Parkujący może wnieść pisemną reklamację do zarządcy drogi w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.
O decyzji reklamujący powiadomiony będzie pisemnie.
Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Druk reklamacji

Klauzula RODO