23.11.2018
Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w 2019 roku.

Nr. ogłoszenia: POO-24-2-6/18; data zamieszczenia: 23.11.2018r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu w 2019 roku.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Informacje:

  1. Przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty:

  1. Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: