28.09.2017
„Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

"Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu"

PORÓWNANIE OFERT – ZAPROSZENIE

„Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.).

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Udostępnij: