03.09.2019
Najem lokalu użytkowego o powierzchni: 40,33 m2 przy ul. Batorego w Nowym Sączu w nowym budynku Dworca MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni: 40,33 m2 przy ul. Batorego w Nowym Sączu w nowym budynku Dworca MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Nr. ogłoszenia: WO-221.11.2019; data zamieszczenia: 03.09.2019r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na Najem lokalu użytkowego o powierzchni: 40,33 m2 przy ul. Batorego w Nowym Sączu w nowym budynku Dworca MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.).

Opis przedmiotu oferty, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

 

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: