13.12.2019
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: WO.24.2.12.2019; data zamieszczenia: 13.12.2019r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty                    Załącznik nr 1 – Formularz Oferty wersja edytowalna
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert:

  1. Protokół

Zawiadomienie o wyborze oferty:

  1. Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: