11.12.2018
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu w 2019 roku

Nr. ogłoszenia: POO-24-2-7/18; data zamieszczenia: 11.12.2018r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu w 2019 roku.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy     (wersja edytowalna)     (zmiana w załączniku)
  2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: