19.10.2018
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji).

Nr. ogłoszenia: POO-24-1-5/18; data zamieszczenia: 19.10.2018r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Charakterystyka punktów odbioru
  2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pytania i odpowiedzi:

  1. Odpowiedzi na pytania
  2. Odpowiedzi na pytania
  3. Zmiana sposobu składania ofert

Informacja o wyborze oferty:

  1. Informacja

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: