28.05.2019
Oświadczenie Zarządu MPK

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadcza, że MPK jest Operatorem publicznego transportu zbiorowego wykonującym usługę przewozową na zlecenie Organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Nowego Sącza oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zawarły porozumienia. Działając w oparciu o przepisy prawa MPK nie jest stroną w zawieraniu porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.10.2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego może być wykonywany tylko w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny. Z kolei przewozy wykonywane w komunikacji miejskiej to gminne przewozy pasażerskie, które mogą być wykonywane m.in. w granicach administracyjnych miast i gmin sąsiadujących jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

W związku z powyższym Organizator Publicznego Transportu Zbiorowego nie może wydać Operatorowi (MPK) zezwolenia na wykonywanie linii komunikacyjnej, w której rozkładzie jazdy występują przystanki usytuowane na terenie gminy, która nie podpisała stosownego porozumienia.

Udostępnij: