12.09.2018
Bilet bezpłatny dla 70+

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że od 1 stycznia 2019r. osoby, które ukończyli 70. rok życia, będą mogły korzystać z autobusów MPK bezpłatnie. Sądeccy radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę podczas  sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 września 2018r.

Projekt uchwały zawierał propozycję rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Nowym Sączu realizowanych na liniach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych. Projekt zakładał obniżenie wieku dla którego przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, tj. objęcie bezpłatnymi przejazdami osoby, które ukończyły 70 lat życia.

Zgodnie z powyższym, osoby, które ukończyły 70. rok życia, będą mogły korzystać z darmowych biletów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego”, pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera”.

Udostępnij: