Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,28 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Obowiązuje od 15.01.2016r.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r.

Ceny biletów podane w PLN 

NOWY CENNIK USŁUG KOMUNIKACYJNYCH WAŻNY OD 01.06.2017r.

CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:

Rodzaj biletu                                                   Normalny    Ulgowy
   ustawowy    
 Ulgowy
      lokalny     
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy 2,50 1,25 1,50
Karnet 10-cio przejazdowy 22,50 11,25 13,50
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1  lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy 2,70 1,35 1,60
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy 3,10 1,55 1,80
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy 2,30 1,15 1,30

 

CENNIK BILETÓW DOSTĘPNYCH U KIEROWCY:

Rodzaj biletu                                          Normalny   Ulgowy
  ustawowy  
 Ulgowy
    lokalny    
Rodzinny
  dzienny* 
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy* 2,80 1,40 1,75  
Bilet 24 godzinny* 8,00 4,00 4,60  
Bilet ważny w soboty i dni świąteczne         11,00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy* 3,00 1,45 1,85  
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy* 3,40 1,70 2,05  
STREFA GMINNA (ważny wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy* 2,60 1,20 1,65  

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek,  a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

*Bilet Rodzinny dzienny ważny w soboty lub dni świąteczne, maksymalnie dla 5-ciu osób (w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe wraz z dziećmi w wieku szkolnym) o niekontrolowanej ilości przejazdów - w strefie 0.

Bilet "zerowy" przeznaczony dla osób (nie posiadających imiennego biletu elektronicznego) uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, ważny wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Szczegóły - patrz: Obowiązujące ulgi.

 

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.

Rodzaj biletu                                                                                       
    Normalny    Ulgowy
   ustawowy    
  Ulgowy 
     lokalny   
                              
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy 2,30 1,15 1,35  
Bilet przesiadkowy* 1,00 1,00 1,00  
Krótki przejazd* 1,25 1,00 1,00  
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1  lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy 2,50 1,25 1,45  
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy 2,90 1,45 1,65  
STREFA GMINNA (ważny wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy 2,10 1,05 1,15  

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

 

BILETY OKRESOWE DOSTĘPNE W PUNKTACH MPK:

Rodzaj biletu                                         Normalny
 Ulgowy
 ustawowy
Ulgowy lokalny

Na
 okaziciela

STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy 30,00 15,00 18,00 47,50
Bilet 15-to dniowy 42,50 21,25 25,50 65,00
Bilet miesięczny 75,00 37,50 45,00 125,00
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*     20,70  
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny* 57,50 28,75 34,50  
Bilet kwartalny 213,75 106,88 128,25 356,25
Bilet półroczny 405,00 202,50 243,00 675,00
Bilet roczny 765,00 382,50 459,00 1275,00
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     202,50  
Bilet 10-cio miesięczny szkolny     382,50  
Dopłata do biletu strefowego 10-cio dniowego - 1 linia 15,00 7,50 9,00  
Dopłata do biletu strefowego 15-to dniowego - 1 linia 22,50 11,25 13,50  
Dopłata do biletu strefowego miesięcznego - 1 linia 40,00 20,00 24,00  
Dopłata do biletu strefowego kwartalnego - 1 linia 114,00 57,00 68,40  
Dopłata do biletu strefowego półrocznego - 1 linia 216,00 108,00 129,60  
Dopłata do biletu strefowego rocznego - 1 linia 408,00 204,00 244,80  
Dopłata do biletu 5-cio miesięcznego szkolnego - 1 linia     108,00  
Dopłata do biletu 10-cio miesięcznego szkolnego - 1 linia     204,00  
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1"  lub  ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy 32,40 16,20 19,20  
Bilet 15-to dniowy 40,50 20,25 24,00  
Bilet miesięczny 72,90 36,45 43,20  
Bilet kwartalny 207,77 103,88 123,12  
Bilet półroczny 393,66 196,83 233,28  
Bilet roczny 743,58 371,79 440,64  
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     194,40  
Bilet 10-cio miesięczny szkolny     367,20  
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy 37,20 18,60 21,60  
Bilet 15-to dniowy 46,50 23,25 27,00  
Bilet miesięczny 83,70 41,85 48,60  
Bilet kwartalny 238,55 119,27 138,51  
Bilet półroczny 451,98 225,99 262,44  
Bilet roczny 853,74 426,87 495,72  
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     218,70  
Bilet 10-cio miesięczny szkolny     413,10  
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny 59,80 29,90 33,80  

BILETY SZKOLNE MIĘDZYSTREFOWE  

(dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)

Bilet kwartalny     85,22  
Bilet półroczny     161,46  
Bilet roczny     304,98  
Bilet miesięczny szkolny     29,90  
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     134,55  
Bilet 10-cio miesięczny szkolny     254,15  

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r. Przedsprzedaż rozpoczyna się od dnia 16 stycznia 2016r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia  pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup  biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

 

OPŁATY DODATKOWE:

Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa 70,00zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa 110,00zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa 10,00zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa 20,00zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu                125,00zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu 250,00zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania 40 %
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania 30 %

 

Należności można  zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 22 lub na rachunek bankowy

BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków

pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

 

ZA NIEWAŻNY UZNAJE SIĘ BILET:

- kasowany lub rejestrowany w trakcie kontroli,

- jednorazowy papierowy zniszczony bez możliwości odczytania, nieskasowany,

- jednorazowy elektroniczny bez zarejestrowania przejazdu,

- o zaniżonej wartości,

- wieloprzejazdowy po upływie określonego czasu lub daty obowiązywania,

- okresowy, nieważny na danej trasie,

- okresowy, którego okres ważności upłynął,

- okresowy wymagający rejestracji bez zarejestrowania przejazdu,

- odstąpiony innej osobie,

- powtórnie skasowany,

- brak dokumentów uprawniających  do korzystania z ulgi,

- przewóz bagaży niezgodnie z przepisami.

Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.

 

POZOSTAŁE PRZEPISY

Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 80x40x30 cm, nart, sanek lub dużego psa (za wyjątkiem psa przewodnika (bez kagańca) osoby niewidomej) trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec, wynosi cenę biletu jednorazowego normalnego. Wózki dziecięce oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości poniżej 120 cm nie podlegają opłacie.
Bilet okresowy liniowy trasowany ważny jest na trasie wybranej linii pozamiejskiej. Dopuszcza się korzystanie z innych linii pozamiejskich, których trasa pokrywa się z trasą wybranej linii.
Bilet okresowy strefowy pozamiejski miesięczny ważny w jedną stronę stanowi 50 % ceny obowiązującej na tej trasie w obie strony.
Bilety jednorazowe i okresowe (normalne i ulgowe) ważne są całą dobę.