Reklamy
Wewnątrz

Usługa tymczasowo niedostępna !

Ulotki przyjmowane są w siedzibie firmy, II piętro pokój 220,od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 14:00.

Rozklejanie odbywa się w piątek wieczorem. Czas ekspozycji naliczany jest od soboty. W przypadku ekspozycji całorocznej płatnej jednorazowo istnieje możliwość udzielenia rabatu w wysokości do 10 %.

Ze względu, że autobusy nie są przypisane do linii (praca w rotacji) nie ma możliwości wyboru ekspozycji ulotki na danej trasie. Ulotki są systematycznie uzupełniane, więc należy dostarczyć większą ich ilość.

Uwaga! Część pojazdów jest wyłączona z ekspozycji ulotek.

Obecnie ulotki są umieszczane w 15 autobusach, ramki OWZ w pięciu autobusach (3 szt.) w jednym (2 szt.)

Dodatkowe informacje:  tel. (18) 473 68 00, (18) 473 68 35.

cena (zł) brutto za ekspozycję 1 plakatu
format plakatu okres ekspozycji
1 tydzień 2 tygodnie 1 miesiąc
A4 3,00 5,00 8,00
A3 5,00 8,00 12,00
ramka OWZ 90x29cm 8,00 13,00 20,00
Reklamy na pojazdach

Autobusy naszej komunikacji poruszają się po całym terenie miasta Nowego Sącza, jak również przyległych gmin tj. Nawojowej, Kamionki Wielkiej, Starego Sącza oraz Podegrodzia. Pojazdy wykonują pracę w trybie rotacji, czyli nie są przypisywane na stałe do jednej linii.

Atrakcyjną formą reklamy jest umieszczenie jej na powierzchni zewnętrznej autobusu. Dzięki dużym powierzchniom sięgającym nawet do 50 m2, Państwa reklama przyciąga uwagę jak bilbord a zarazem przemieszczając się, będzie widoczna na ulicach całego miasta Nowego Sącza, jak również okolic.

MPK w Nowym Sączu udostępnia powierzchnie reklamowe na autobusach w trzech wariantach:

Opcja I

płaszczyzny boczne i tylna blacha

Opcja II

strona lewa pojazdu – płaszczyzny boczne blach i szyb z wyłączeniem okna kierowcy,
strona prawa pojazdu – płaszczyzny boczne blach, ostatnia szyba oraz szyby środkowych i tylnych drzwi poniżej linii okien,
tył pojazdu – powierzchnia blach i szyba;

Opcja III

strona lewa pojazdu – płaszczyzny szyb pomiędzy osiami pojazdu,
strona prawa pojazdu – płaszczyzny szyb pomiędzy środkowymi a tylnymi drzwiami,
tył pojazdu – płaszczyzna szyby.