Przewóz osób niepełnosprawnych

WYNAJEM POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Ogólne zasady

Prawo do korzystania z pojazdu umożliwiającego przewóz osób na wózkach inwalidzkich ma w pierwszej kolejności osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz osoby niepełnosprawne ruchowo i osoby o czasowej niezdolności do poruszania się, np. ze złamaniami

Do korzystania z w/w pojazdu mają prawo osoby zamieszkałe na terenie miasta Nowego Sącza

  • Z pasażerem mają prawo jechać jako opiekunowie maksymalnie dwie osoby, na odcinku jazdy z osobą niepełnosprawną
  • Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma prawo korzystać z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
  • Kierowca w miarę możliwości może pomagać przy przemieszczaniu się z mieszkania, gabinetu lekarskiego, sklepu itp. w pobliże pojazdu i odwrotnie, o ile w/w czynność nie będzie wymagała pomocy dwóch osób
  • Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma obowiązek okazania kierowcy dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu – nie dotyczy osób o widocznej czasowej niezdolności do poruszania się, np. ze złamaniami
  • Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma obowiązek uiszczenia opłaty za przewóz wg obowiązującej taryfy
  • Kierowca ma obowiązek wydać pasażerowi paragon fiskalny potwierdzający wniesienia opłaty
  • Pasażer (osoba niepełnosprawna) odbywająca przejazd na wózku inwalidzkim, nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi pojazdu
  • W pojeździe obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu

Zasady zgłaszania wynajmu

Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu 443 88 97 wewnętrzny:

888 – dyspozytor MPK, czynny całą dobę

834 – Wydział Eksploatacji, czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 14:30

Rezerwacji można dokonać najwcześniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem usługi

Przy składaniu zamówienia należy określić przewidywany czas wykonania usługi przewozowej

Przy składaniu zamówienia wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego

Usługi przewozowe wykonywane będą:

w dni powszednie od godz. 6:00 do 18:00

w soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do 16:00

Usługi planowane poza wyznaczonymi godzinami dyżuru kierowcy, będą wykonywane jeżeli zostaną zgłoszone przeddzień lub co najmniej podczas trwania dyżuru kierowcy.

W przypadku awarii samochodu usługi przewozowe nie będą wykonywane.

Taryfa opłat
Dni robocze
Opłata początkowa / pierwszy kilometr
2.00 zł
Strefa miejska / za 1 km
1,00 zł
Strefa pozamiejska / za 1 km
1,50 zł
Opłata za 1 godzinę postoju
12.00 zł
Dni świąteczne
Opłata początkowa / pierwszy kilometr
3.00 zł
Strefa miejska / za 1 km
1,50 zł
Strefa pozamiejska / za 1 km
2,00 zł
Opłata za 1 godzinę postoju
17.00 zł

Należność po pierwszym kilometrze będzie naliczana co 0,5 kilometra