17.03.2020
Rozbiórka budynku byłej kotłowni MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Rozbiórka budynku byłej kotłowni MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: WO.24.1.1.2020; data zamieszczenia: 17.03.2020r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na wykonanie „Rozbiórki budynku byłej kotłowni MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Projekt Rozbiórki
  2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
  4. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Zmiana treści Zapytania ofertowego w zakresie zmiany Załącznika nr 4 – Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: