23.03.2018
„Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu.”

"Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

„Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu.”

 

Nr. ogłoszenia: NO-24-1-3/14; data zamieszczenia: 30.06.2014

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Udostępnij: