11.10.2018
Dostawa części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych związanych z eksploatacją autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Nr. ogłoszenia: POO-24-1-4/18; data zamieszczenia: 11.10.2018r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na dostawę części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych związanych z eksploatacją  autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy części zamienne
  4. Załącznik nr 1.1 – 1.4 Formularz ofertowy
  5. Załączniki A – D

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: