05.09.2018
Dostawa środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych

Dostawa środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: POO-24-1-2/18; data zamieszczenia: 05.09.2018r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków smarnych, olejów i płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania:

  1. Odpowiedzi na pytania nr 1
  2. Odpowiedzi na pytania nr 2
  3. Odpowiedzi na pytania nr 3
  4. Odpowiedzi na pytania nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: