05.09.2018
Dostawa opon – fabrycznie nowych oraz usługa bieżnikowania opon do autobusów

Dostawa fabrycznie nowych opon oraz usługę bieżnikowania opon do autobusów

Nr. ogłoszenia: POO-24-1-3/18; data zamieszczenia: 05.09.2018r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych opon oraz usługę bieżnikowania opon do autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy na dostawę opon nowych
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na bieżnikowanie opon
  5. Karta przekazania odpadu – Załącznik nr 3 do umowy
  6. Protokół zdawczo odbiorczy – Załącznik nr 4 do umowy

Zawiadomienie o wyborze ofert:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: