9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 32 6 6
7 12, 42 W 7 52 7 17
8 37 8 52 8
9 42 W 9 9 17
10 17 10 10
11 32 11 47 11
12 32 12 12
13 32 13 13
14 37 14 57 14
16 17, 57 16 16
17 37 17 17
18 07 18 18
19 51 19 19
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)