2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 44 6 6
8 25 8 8
9 9 9 50
12 05 12 12
13 20 Z 13 13
14 20 Z 14 14
15 30 15 15 Z 15
17 20 Z 17 17
19 18 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.