11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 44 5 5
6 45 C 6 08 P 6 08 P
7 12, 58 P 7 48 P 7 48 P
9 38 9 48 P 9 48 P
11 43 P 11 48 P 11 48 P
12 38 W 12 12
13 33 P 13 18 P 13 18 P
14 33 14 14
15 08 P, 38 15 23 P 15 23 P
16 23 16 16
17 48 17 23 P 17 23 P
19 47 P 19 19
20 20 07 P 20 07 P
21 22 P 21 21
23 02 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)