35
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 10, 40 6 6
7 30 7 00 A, 50 A 7 00 A, 50 A
8 15 8 40 8 40
9 15 9 9
10 10, 50 10 10, 40 A 10 10, 40 A, NH
11 40 11 10 A, 40 11 10 A, NH, 40
12 15 12 10 A, 40 A 12 10 A, NH, 40 A, NH
13 00, 45 13 10, 40 A 13 10, 40 A, NH
14 20 14 10 A, 40 A 14 10 A, NH, 40 A, NH
15 15, 45 15 10, 40 A 15 10, 40 A, NH
16 55 16 20 A 16 20 A, NH
17 17 00, 30 A 17 00, 30 A, NH
18 10 18 15 A 18 15 A, NH
19 30 A 19 00, 30 A 19 00, 30 A, NH
20 20 20 15 A 20 15 A
21 21 00 A 21
Legenda:
  • A - kurs do Al.Piłsudskiego
  • NH - Nie kursuje w dni wolne od handlu