2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 47 5 47 5
7 03 7 7
8 45 8 8 34
10 10 10 10
12 25 12 12
13 51 Z 13 13
14 51 Z 14 14
15 50 15 43 Z 15
17 51 Z 17 17
19 47 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.