4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 41 6 6
7 59 7 7
9 19 9 9
10 34 10 10
12 59 12 12
14 54 14 14
15 34 15 15
16 04 16 16
17 04 17 17
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)