11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 54 5 54
6 20 6 6
7 02, 34 7 30 7 30
8 40 8 8
9 23 9 19 9 19
11 25 11 13 11 13
13 13 13 23 13 23
14 35 W 14 14
15 03 15 08 15 08
16 20 16 57 16 57
17 24, 58 17 17
18 18 54 18 54
19 18 19 19
22 35 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)