4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
7 39 7 7
8 59 8 8
10 14 10 10
12 39 12 12
14 34 14 14
15 14, 44 15 15
16 44 16 16
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)