4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
7 41 7 7
9 01 9 9
10 16 10 10
12 41 12 12
14 36 14 14
15 16, 46 15 15
16 46 16 16
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)