2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 38 5 38 5
6 51 6 6
8 33 8 8 23
9 9 9 58
12 13 12 12
13 28 Z 13 13
14 28 Z 14 14
15 38 15 23 Z 15
17 28 Z 17 17
19 24 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.