2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 40 5 40 5
6 55 6 6
8 37 8 8 26
10 10 10 02
12 17 12 12
13 32 Z 13 13
14 32 Z 14 14
15 42 15 27 Z 15
17 32 Z 17 17
19 28 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.