2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 41 5 41 5
6 56 6 6
8 38 8 8 27
10 10 10 03
12 18 12 12
13 33 Z 13 13
14 33 Z 14 14
15 43 15 28 Z 15
17 33 Z 17 17
19 29 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.