2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 15 6 15 6
7 25 7 7
8 8 8 55
9 15 9 9
10 10 10 40
13 05 13 13
14 10 14 14
15 10 15 15
16 25 16 04 16
18 15 D 18 18
20 19 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.