6
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 54 6 6
7 54 W 7 7
9 9 9 13
10 10 10 38
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)